For Any Queries Please contac Us Below

Tak

Är det dags för ett nytt tak på din fastighet/villa/(ditt)hus?
Vi på Thordarson Snickeri har bred erfarenhet av takläggning i alla dess former. Vi kan hjälpa dig vare sig du vill ha betongpanna, lertegel, plåt eller takpapp.
Vi lägger om ditt tak med full fokus på att allt ska utföras korrekt och att du som kund ska vara nöjd med vårt arbete.
Vill du ha en kostnadsfri offert? Har du frågor om till exempel hur lång tid jobbet ska ta? Kontakta oss så kommer vi ut och tittar på det!

For Any Queries Please contac Us Below